Flevoland

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Zakelijk

MyAdi zakelijk

MyAdi wordt regelmatig door verzekeraars, werkgevers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen ingeschakeld. Er is dan behoefte aan professionele begeleiding van een medewerker of cliënt die worstelt met de gevolgen van een chronische (somatische) aandoening of psychische klachten na een ongeval.

De medewerker of cliënt ervaart aanhoudende klachten, waardoor hij mogelijk verzuimt of dreigt uit te vallen. U ondersteunt waar u kunt met de middelen die u voorhanden heeft. Toch kan er op enig moment behoefte zijn aan professionele ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij twijfels over de belastbaarheid en/of inzetbaarheid van uw medewerker/ cliënt en de risico’s op langdurig verzuim.

Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen met chronische klachten thuis komen te zitten, terwijl er met aanpassingen en adequate begeleiding nog veel mogelijk is.
MyAd
i begeleidt, ondersteunt en faciliteert in het gehele proces van preventie van uitval tot aan een duurzame re-integratie. Dit gebeurt met maatwerkprogramma’s gericht op het verbeteren van het welzijn en de maatschappelijke participatie van mensen met chronische klachten.

Visie
Zinvol bezig zijn draagt bij aan de kwaliteit van leven. Werk is een belangrijke factor met als voorwaarde dat dit afgestemd wordt op de soms grillige belastbaarheid van de persoon. Voor wie werken niet meer haalbaar is, kan een zinvolle maatschappelijke participatie een positief effect hebben op de mentale gezondheid. Met adequate begeleiding en investering in interventies voor chronisch zieken kan eraan worden bijgedragen dat hun maatschappelijke positie wordt verstevigd en hun kwaliteiten niet verloren gaan.

 Focus op de mogelijkheden én respecteer de beperkingen. Myrtha

MyAdi fungeert in haar behandel- en re-integratietrajecten als verbinder tussen u en uw cliënt of medewerker.  MyAdi werkt op basis van de overtuiging én de ervaring dat een succesvolle re-integratie mogelijk is bij een optimale afstemming tussen alle betrokken partijen. 

Voor MyAdi is het van belang dat er een helder doel wordt nagestreefd. Een doel dat door alle betrokken partijen wordt onderschreven en gesteund.  Wanneer de ‘neuzen dezelfde kant op staan’ ondersteunt MyAdi bij het wegnemen van knelpunten en een succesvolle re-integratie en/of maatschappelijke participatie.

De ingezette interventie leidt tot duidelijkheid over de mogelijkheden van uw cliënt/medewerker, reductie van ervaren psychische klachten, verbeterde omgang met de klachten, een verbeterde samenwerking en een succesvolle re-integratie. Waar nodig wordt bij re-integratie de hulp van een arbeidsdeskundige ingeschakeld.

Aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeidsgerelateerde zorg bij chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media