Jol 18-6

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Zakelijk

Het Myrtha Adriaan Instituut

MyAdi wordt regelmatig door verzekeraars, werkgevers, bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen ingeschakeld. Er is dan behoefte aan professionele begeleiding van een medewerker of cliënt die worstelt met de gevolgen van een chronische (somatische) aandoening of psychische klachten na een ongeval.

De medewerker of cliënt ervaart aanhoudende klachten, waardoor hij mogelijk verzuimt of dreigt uit te vallen. U ondersteunt waar u kunt met de middelen die u voorhanden heeft. Toch kan er op enig moment behoefte zijn aan professionele ondersteuning.

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij twijfels over de belastbaarheid en/of inzetbaarheid van uw medewerker/ cliënt en de risico’s op langdurig verzuim.

MyAdi biedt maatwerkprogramma’s aan gericht op het verbeteren van het welzijn en de maatschappelijke participatie van mensen met chronische klachten.

Helaas gebeurt het nog te vaak dat mensen met chronische klachten thuis komen te zitten, terwijl er met aanpassingen en adequate begeleiding nog veel mogelijk is. MyAdi begeleidt, ondersteunt en faciliteert in het gehele proces van preventie van uitval tot aan een duurzame re-integratie.

Focus op de mogelijkheden én respecteer de beperkingen

MyAdi fungeert in haar behandel- en re-integratietrajecten als verbinder tussen u en uw cliënt of medewerker.  MyAdi werkt op basis van de overtuiging én de ervaring dat een succesvolle re-integratie mogelijk is bij een optimale afstemming tussen alle betrokken partijen. 

Voor MyAdi is het van belang dat er een helder doel wordt nagestreefd. Een doel dat door alle betrokken partijen wordt onderschreven en gesteund.  Wanneer de ‘neuzen dezelfde kant op staan’ ondersteunt MyAdi bij het wegnemen van knelpunten en een succesvolle re-integratie en/of maatschappelijke participatie.

De ingezette interventie leidt tot duidelijkheid over de mogelijkheden van uw cliënt/medewerker, reductie van ervaren psychische klachten, verbeterde omgang met de klachten, een verbeterde samenwerking en een succesvolle re-integratie. Waar nodig wordt bij re-integratie de hulp van een arbeidsdeskundige ingeschakeld.

 

Ik ben aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeid gerelateerde zorg bij Letsel, Verzuim en Chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media