Jol 18-6

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Voor wie

Meer dan een ziekte!

Het Myrtha Adriaan Instituut, kortweg MyAdi, biedt maatwerkbegeleiding en educatie bij leven met chronische klachten. De klachten zijn veroorzaakt door een ongeval of ziekte.

De dienstverlening is gericht op personen met een niet-aangeboren aandoening in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

MyAdi werkt voor werknemers, werkgevers, verzekeraars en zelfstandig ondernemers.

In de behandeltrajecten wordt de focus gelegd op het ontdekken wat er nodig is om een waardevol leven te creëren ondanks het ervaren van beperkingen. Een belangrijke aandachtspunt is het behouden en/of hervatten van werk. Zinvol bezig zijn kan bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven.

Werk is een belangrijke factor met als voorwaarde dat dit afgestemd wordt op de soms grillige belastbaarheid van de chronisch zieke. Voor wie werk echter niet (meer) haalbaar is, wordt gekeken naar een andere zinvolle invulling van het leven (i.e. vrijwilligerswerk, mantelzorg of oppakken van een hobby). Daarnaast is er aandacht voor een gezonde leefstijl, met ruimte voor voeding en bewegingsadviezen.

De aanpak is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten, best practices en common sense.  De benadering is individueel, persoonsgericht, op maat gemaakt én doelgericht.

MyAdi werkt ziekte- overstijgend, wat inhoudt dat een ieder met een chronische aandoening zich voor begeleiding kan aanmelden. Een belangrijke voorwaarde voor aanmelding is de wens om iets te veranderen aan de huidige situatie: hetzij thuis, hetzij op het werk of op sociaal emotioneel vlak.

Voordelen van MyAdi

 • Snel op afspraak (er kan sprake zijn van een korte wachtlijst)
 • Geen verwijsbrief nodig
 • (Online) behandelingen buiten reguliere kantoortijden mogelijk
 • Combinatie van face to face en online behandeling en coaching mogelijk
 • Ziekte- overstijgende aanpak
 • Kortdurend en efficiënt
 • Aandacht voor alle levensdomeinen
 • Focus op psychisch welzijn én maatschappelijke participatie

*MyAdi is minder geschikt voor terminaal zieken. Desgewenst kunnen wij verbinding leggen met netwerkpartners op het gebied van geestelijke verzorging.

Waarom MyAdi?

Ik kijk met een positief en tevreden gevoel naar de zorg in Nederland. Dankzij innovatie genezen steeds meer mensen van bijvoorbeeld ziekten als kanker en leven we gemiddeld langer. Ondanks deze goede zorg is er helaas een grote groep mensen die niet geneest, maar wel langer leeft mét een aandoening die chronisch is. Het viel mij op dat er in de zorg voor met name deze groep nog ruimte is voor verbetering en ik wilde daaraan bijdragen.

De medische en arbeidsgerelateerde zorg voor chronisch zieken is nog te weinig gericht op alle aspecten van het leven. De gegeven adviezen zijn vrij algemeen van aard en te weinig toegespitst op de persoonlijke situatie van de zieke persoon. Het viel mij op dat deskundigen wel vertellen wat er moet gebeuren, maar onvoldoende hoe dat te realiseren. Verder viel het mij in de praktijk, maar ook in de diverse onderzoeken die ik heb bestudeerd op dat personen met uiteenlopende ziektebeelden tegen vergelijkbare (psychosociale) problemen aanlopen. Er is dus behoefte aan een ziekte-overstijgende benadering.

In het Myrtha Adriaan Instituut komen mijn professionele ervaring als arbeid- en gezondheidspsycholoog en patiënt-zijn samen. Ik weet als geen ander met welke uitdagingen je geconfronteerd wordt bij een kwetsbare gezondheid en koppel deze persoonlijke ervaring aan het optimaliseren van mijn professionele kijk.

Mijn streven met MyAdi om mensen met een kwetsbare gezondheid ook “gewoon” mee te laten doen. Naast de ervaren beperkingen zijn er ook ambities, talenten en vaardigheden die niet verloren mogen gaan. Hoewel een chronische aandoening voor dagelijkse uitdagingen zorgt, is er vaak meer mogelijk dan gedacht. Daarnaast wil ik het taboe op chronisch ziek zijn doorbreken én scholing bieden aan personen direct betrokken bij de zieke.

In de behandeling en begeleiding worden alle levensdomeinen van de persoon meegenomen. Je bent meer dan je klacht en niet alleen op de wereld. De omgeving is ook van invloed op het welzijn en het dagelijks functioneren.

Aan jou de vraag: wat zou je meer met je leven willen doen?  

Opleidingen en kwalificaties:

 • Master Arbeids- en Organisatiepsychologie, inclusief aantekening arbeid en gezondheid
 • Aantekening psychodiagnostiek
 • Specialisatie Addiction Coach
 • EMDR-therapie
 • Acceptance and Commitment therapy
 • Oplossingsgerichte coaching
 • Interventies bij arbeids- en gezondheidsproblematiek

Ik heb ervaring in het behandelen van psychische klachten die vaak voorkomen bij letsel, chronische pijn, ziekte en verzuim. Thema’s die in het behandeltraject vaak aan bod komen zijn angst, trauma, somberheid, machteloosheid, spanningsklachten, cognitieve klachten, slaapproblemen, onbegrip, schuldgevoel, medisch onvoldoende verklaarbare (pijn)klachten, rouw en verlies. Maar ook arbeidsvraagstukken en sociale problemen.

Mijn aanpak is kortdurend, oplossingsgericht en pragmatisch. Mijn coachingsstijl is het best te omschrijven als empathisch- confronterend. Empathisch, omdat ik meeleef en ruimte maak voor het proces dat de ander doorloopt. Confronterend, omdat ik mensen niet alleen vertel wat ze willen horen, maar ook wat ze nodig hebben om vooruit te komen.

Door regelmatige bijscholing en intervisie houd ik mijn professionaliteit op peil. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en geregistreerd onder nummer 215496. Dit houdt in dat ik handel volgens de beroepscode van dit instituut.

Wil je meer weten over mijn professionele achtergrond? Kijk eens op mijn Linkedinprofiel: https://www.linkedin.com/in/myrthaadriaan/ en neem bij vragen contact op.

Ik ben aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeid gerelateerde zorg bij Letsel, Verzuim en Chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media