Jol 18-6

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Werkwijze

Meer dan een ziekte!

De aanmelding

Na de aanmelding wordt er binnen 7 dagen een intakegesprek gepland. Deze intake kan plaats vinden thuis bij de cliënt/medewerker, op een werklocatie of externe behandellocatie. Voorafgaand aan de intake worden er vragenlijsten digitaal verstuurd die ondersteunend zijn bij de indicatiestelling.

Op basis van de informatie verkregen tijdens het intakegesprek wordt er een indicatie afgegeven voor een behandel of coachingstraject. Deze indicatie met de duur van het traject, de behandeleenheden en de te realiseren doelen wordt verwerkt in een plan van aanpak. Conform de richtlijnen wordt het plan van aanpak eerst aan de cliënt verstuurd alvorens het, na schriftelijke toestemming, met derden te delen.

Afhankelijk van de duur van het traject wordt er om de 4 tot 6 weken geëvalueerd met de cliënt en desgewenst opdrachtgever. Van deze evaluatie wordt een kort verslag op procesniveau opgesteld.

In de eerste 6 maanden na afronding van het behandeltraject heeft de behandelaar nog 2 nazorgmomenten met de cliënt.

Twijfelt u over de inzet van MyAdi en wilt u of uw medewerker zich eerst oriënteren?

Aan de hand van een telefonische screening kan er vooraf kennis worden gemaakt en getoetst of het aanbod passend is bij de hulpvraag.

 

De dienstverlening van MyAdi kent twee disciplines. Enerzijds is er de dienstverlening gericht op de persoon die klachten ervaart en anderzijds de ondersteuning gericht op het systeem daaromheen.

MyAdi biedt in hoofdlijnen de volgende ondersteuning aan:

Psychologische zorg en coaching aan de chronisch zieke

  • Individuele diagnostiek voor inzicht in (psychische) beperkingen, interesses, kwaliteiten, valkuilen en/of intellectuele capaciteiten.
  • Psychologische zorg bij de gevolgen van letselschade
  • Psychologische zorg en individuele coaching bij psychische klachten als gevolg van een chronische medische aandoening.
  • Psychologische zorg bij somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
  • Traumabehandeling met EMDR.
  • Psychologische interventies bij re-integratie en arbeidsproblematiek.

    De psychologische zorg leidt tot verbeterde omgang met de klachten en verminderde belastbaarheid, duidelijkheid met betrekking tot het arbeidsperspectief en een verhoogde kwaliteit van leven.

Training en coaching aan professionals en naasten van de chronisch zieke

  • Voorlichting/ training aan psychologen, praktijkondersteuners, HR professionals, casemanagers, arbeidsdeskundigen en Arbo-professionals. De training leidt vaak tot meer begrip voor de situatie en het proces van de zieke, meer voldoening in het werken met deze doelgroep en concrete handvatten om met energieverlies en het gevoel van machteloosheid om te gaan.

Veel voorkomende thema’s in de behandeling en coaching zijn: acceptatie en rouw, zingeving, angst, overbelasting, somberheid, onzekerheid, relatieproblemen, opvoeding, belastbaarheid, vermoeidheid, onbegrip, machteloosheid, stressklachten, cognitieve klachten, stemmingsklachten en slapeloosheid. Er kan ook sprake zijn van PTSS, waarvoor behandeling met EMDR geïndiceerd is. In de gesprekken maak ik ruimte voor de emotionele verwerking van de situatie.

*De psychologische zorg komt niet in de plaats van de medische behandeling.

MyAdwerkt ziekte-overstijgend, doelgericht en zorgt voor heldere afstemming tussen alle betrokken partijen. De zorg is gericht op zowel de zieke medewerker als de naaste omgeving. Een succesvolle terugkeer en maatschappelijke participatie realiseer je namelijk samen.

Ik ben aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeid gerelateerde zorg bij Letsel, Verzuim en Chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media