Flevoland

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Werkwijze zakelijk

Meer dan een ziekte!

De aanmelding

Na de aanmelding wordt er binnen 7 dagen een intakegesprek gepland. Deze intake kan plaats vinden thuis bij de cliënt/medewerker, op een werklocatie of externe behandellocatie. Voorafgaand aan de intake worden er vragenlijsten digitaal verstuurd die ondersteunend zijn bij de indicatiestelling.

Op basis van de informatie verkregen tijdens het intakegesprek wordt er een indicatie afgegeven voor een behandel of coachingstraject. Deze indicatie met de duur van het traject, de behandeleenheden en de te realiseren doelen wordt verwerkt in een plan van aanpak. Conform de richtlijnen wordt het plan van aanpak eerst aan de cliënt verstuurd alvorens het, na schriftelijke toestemming, met derden te delen.

Afhankelijk van de duur van het traject wordt er om de 4 tot 6 weken geëvalueerd met de cliënt en desgewenst opdrachtgever. Van deze evaluatie wordt een kort verslag op procesniveau opgesteld.

In de eerste 6 maanden na afronding van het behandeltraject heeft de behandelaar nog 2 nazorgmomenten met de cliënt.

Twijfelt u over de inzet van MyAdi en wilt u of uw medewerker zich eerst oriënteren?

Aan de hand van een telefonische screening kan er vooraf kennis worden gemaakt en getoetst of het aanbod passend is bij de hulpvraag.

Aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeidsgerelateerde zorg bij chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media