Flevoland

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Ontstaansgeschiedenis

Het Myrtha Adriaan Instituut

Het Myrtha Adriaan Instituut, kortweg MyAdi, is opgericht door drs. Myrtha Adriaan, psycholoog Arbeid en Gezondheid.

Na diverse jaren gewerkt te hebben in het brede werkveld van de arbeidspsychologie besloot Myrtha als zelfstandige verder te gaan. 
Ze richtte in 2015 Bureau werk en psyche op en onder die naam bood zij coachings- en re-integratietrajecten aan. 
Halverwege 2016 werd er bij Myrtha een chronische ziekte, essentiële trombocytemie, vastgesteld.  Myrtha kwam er door haar eigen ziekte achter welke impact een kwetsbare gezondheid kan hebben op het dagelijks functioneren. 
Ze besloot haar kennis en ervaring als psycholoog en patiënt te integreren in een uniek behandelconcept.
Bureau werk en psyche werd vervangen door MyAdi ; een praktijk voor arbeidspsychologische zorg aan chronisch zieke werkenden.

MyAdwerkt ziekte- overstijgend, wat inhoudt dat een ieder met een chronische aandoening zich voor begeleiding kan aanmelden. Een belangrijke voorwaarde voor aanmelding is de wens om iets te veranderen aan de huidige situatie: hetzij thuis, hetzij op het werk of op sociaal emotioneel vlak.

De dienstverlening is gericht op personen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

MyAdi werkt voor particulieren/werknemers, werkgevers, verzekeraars en zelfstandig ondernemers.

In de behandeltrajecten wordt de focus gelegd op het ontdekken wat er nodig is om een waardevol leven te creëren ondanks het ervaren van beperkingen. Een belangrijke aandachtspunt is het behouden en/of hervatten van werk. Zinvol bezig zijn kan bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven.

Werk is een belangrijke factor met als voorwaarde dat dit afgestemd wordt op de soms grillige belastbaarheid van de chronisch zieke. Voor wie werk echter niet (meer) haalbaar is, wordt gekeken naar een andere zinvolle invulling van het leven (i.e. vrijwilligerswerk, mantelzorg of oppakken van een hobby). Daarnaast is er aandacht voor een gezonde leefstijl, met ruimte voor voeding en bewegingsadviezen.

De aanpak is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten, best practices en common sense.  De benadering is individueel, persoonsgericht, op maat gemaakt én doelgericht.

Aan jou de vraag: wat zou je meer met je leven willen doen?

Voordelen van MyAdi

  • Geen verwijsbrief nodig
  • Snel op afspraak (er kan sprake zijn van een korte wachtlijst)
  • Ziekte- overstijgende aanpak
  • Focus op psychisch welzijn én maatschappelijke participatie
  • Kortdurend en efficiënt
  • Aandacht voor alle levensdomeinen
  • (Online) behandelingen buiten reguliere kantoortijden mogelijk
  • Combinatie van face to face en online behandeling en coaching mogelijk

*MyAdi is minder geschikt voor terminaal zieken. Desgewenst kunnen wij verbinding leggen met netwerkpartners op het gebied van geestelijke verzorging. 
MyAdis eveneens minder geschikt voor personen zonder een wens tot maatschappelijke participatie.

Meer dan een ziekte!

 MyAdbegeleidt chronisch zieken naar meer welzijn en een verbeterde maatschappelijke participatie. 

Aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeidsgerelateerde zorg bij chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media