Flevoland

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Over MyAdi

Het Myrtha Adriaan Instituut

Het Myrtha Adriaan Instituut, kortweg MyAdi, biedt maatwerkbegeleiding en educatie bij leven met chronische klachten. 

De dienstverlening is gericht op personen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

MyAdi werkt voor particulieren/werknemers, werkgevers, verzekeraars en zelfstandig ondernemers.

In de behandeltrajecten wordt de focus gelegd op het ontdekken wat er nodig is om een waardevol leven te creëren ondanks het ervaren van beperkingen. Een belangrijke aandachtspunt is het behouden en/of hervatten van werk. Zinvol bezig zijn kan bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven.

Werk is een belangrijke factor met als voorwaarde dat dit afgestemd wordt op de soms grillige belastbaarheid van de chronisch zieke. Voor wie werk echter niet (meer) haalbaar is, wordt gekeken naar een andere zinvolle invulling van het leven (i.e. vrijwilligerswerk, mantelzorg of oppakken van een hobby). Daarnaast is er aandacht voor een gezonde leefstijl, met ruimte voor voeding en bewegingsadviezen.

De aanpak is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten, best practices en common sense.  De benadering is individueel, persoonsgericht, op maat gemaakt én doelgericht.

MyAdi werkt ziekte- overstijgend, wat inhoudt dat een ieder met een chronische aandoening zich voor begeleiding kan aanmelden. Een belangrijke voorwaarde voor aanmelding is de wens om iets te veranderen aan de huidige situatie: hetzij thuis, hetzij op het werk of op sociaal emotioneel vlak.

Voordelen van MyAdi

  • Snel op afspraak (er kan sprake zijn van een korte wachtlijst)
  • Geen verwijsbrief nodig
  • (Online) behandelingen buiten reguliere kantoortijden mogelijk
  • Combinatie van face to face en online behandeling en coaching mogelijk
  • Ziekte- overstijgende aanpak
  • Kortdurend en efficiënt
  • Aandacht voor alle levensdomeinen
  • Focus op psychisch welzijn én maatschappelijke participatie

*MyAdi is minder geschikt voor terminaal zieken. Desgewenst kunnen wij verbinding leggen met netwerkpartners op het gebied van geestelijke verzorging. 
MyAdis eveneens minder geschikt voor personen zonder een wens tot maatschappelijke participatie.

Waarom MyAdi?

Myrtha Adriaan kijkt met een positief en tevreden gevoel naar de zorg in Nederland. Dankzij innovatie genezen steeds meer mensen van bijvoorbeeld ziekten als kanker en leven we gemiddeld langer. Ondanks deze goede zorg is er helaas een grote groep mensen die niet geneest, maar wel langer leeft mét een aandoening die chronisch is. In de zorg voor met name deze groep ziet zij nog ruimte voor verbetering en wilde daaraan een bijdrage leveren.

De medische en arbeidsgerelateerde zorg voor chronisch zieken is nog te weinig gericht op alle aspecten van het leven. De gegeven adviezen zijn vrij algemeen van aard en te weinig toegespitst op de persoonlijke situatie van de zieke persoon. Het viel Myrtha op dat deskundigen wel vertellen wat er moet gebeuren, maar onvoldoende hoe dat te realiseren. Personen met uiteenlopende ziektebeelden ervaren vergelijkbare (psychosociale) problemen. Er is dus behoefte aan een ziekte-overstijgende benadering.

In het Myrtha Adriaan Instituut komen de professionele ervaring als arbeid- en gezondheidspsycholoog en patiënt-zijn van Myrtha samen. Levend met een chronische ziekte, essentiële trombocytemie, weet zij als geen ander met welke uitdagingen je geconfronteerd wordt bij een kwetsbare gezondheid. Zij koppelt deze persoonlijke ervaring aan het optimaliseren van haar professionele blik.

Myrtha streeft er met MyAdi naar om mensen met een kwetsbare gezondheid ook “gewoon” mee te laten doen. Naast de ervaren beperkingen zijn er ook ambities, talenten en vaardigheden die niet verloren mogen gaan. Hoewel een chronische aandoening voor dagelijkse uitdagingen zorgt, is er vaak meer mogelijk dan gedacht. Daarnaast wil zij het taboe op chronisch ziek zijn doorbreken én scholing bieden aan personen direct betrokken bij de zieke.

In de behandeling en begeleiding worden alle levensdomeinen van de persoon meegenomen. Je bent meer dan je klacht en niet alleen op de wereld. De omgeving is ook van invloed op het welzijn en het dagelijks functioneren.

Aan jou de vraag: wat zou je meer met je leven willen doen?  


Meer dan een ziekte!

Het Myrtha Adriaan Instituut, kortweg MyAdi, biedt maatwerkbegeleiding en educatie bij leven met chronische klachten. De klachten zijn veroorzaakt door een ongeval of ziekte.

Ik ben aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeidsgerelateerde zorg bij chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media