Jol 18-6

8243 GG Lelystad

Bel mij

0628601812

Stuur en E-mail

contact@myrthaadriaan.nl

Particulier of zelfstandig ondernemer

Stel je eens het volgende voor

Je staat midden in het leven, je bent jong, ambitieus, ondernemend. Van het ene op het andere moment staat je leven op zijn kop. Je wordt geconfronteerd met chronische (pijn)klachten.

“Je wilt nog van alles, maar je wordt tevens geconfronteerd met de grenzen van je belastbaarheid.”

Gelukkig kun je in de eerste periode na de diagnose bij je behandelend arts terecht.  Mogelijk heb je al diverse therapieën gevolgd met een tijdelijk of helemaal geen effect.

Je bent niet tevreden met waar je staat in het leven en wellicht ervaar je stress en spanningsklachten, pijnklachten, vermoeidheid, verdriet, somberheid, boosheid of angst.

Wellicht is er sprake van verzuim en onzekerheid over je mogelijkheden terug te keren op het werk.  Je vraagt je mogelijk af: ‘wat kan ik nog wel’, ‘wat gaat de toekomst mij brengen?

Je worstelt met de verschillende rollen in je leven als werknemer, werkgever, ondernemer, ouder, partner, vriend, vriendin of kind van.

Je wilt nog van alles, maar je wordt tevens geconfronteerd met de grenzen van je belastbaarheid.  Je ervaart geen grip op de situatie en je slaagt er niet in het ontstane situatie zelfstandig te veranderen.

Het voelt ongrijpbaar: de ene dag voel je je beter dan de andere, ongeacht of je veel of weinig inspanning levert.

Wat is jouw handleiding?

De confrontatie met een chronische aandoening vergt aanpassingen op diverse leefniveaus. Juist dáár kan MyAdi je bij helpen.  MyAdi  heeft voor mensen zoals jij op maat gemaakte behandelingen. Deze zijn gericht op acceptatie en emotionele verwerking, vergroten mentale veerkracht, verhogen van de belastbaarheid en kwaliteit van leven én bevorderen van de maatschappelijke participatie.

De behandeling leidt tot het beter kunnen omgaan met de ervaren klachten en een leven gebaseerd op je persoonlijke waarden.

Het ziektebeeld wordt niet weggenomen door MyAdi

Naar schatting van de Sociaal Economische Raad hebben ongeveer 2 miljoen Nederlanders een chronische aandoening. Van deze groep omschrijft een groot deel de kwaliteit van leven als onvoldoende. Mensen met een chronische aandoening ervaren vooral problemen met het verrichten van werk en dagelijkse bezigheden en voelen zich minder vitaal en sneller uitgeput. Maatschappelijke problemen zoals het moeten stoppen met werken, financiële problemen, stoppen met hobby’s en problemen met verzekeringen kunnen bijdragen aan een verminderd psychisch welbevinden. 

Visie: Werk kan bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Zinvol bezig zijn draagt bij aan de kwaliteit van leven. Werk is een belangrijke factor met als voorwaarde dat dit afgestemd wordt op de soms grillige belastbaarheid van de persoon. Voor wie werken niet meer haalbaar is, kan een zinvolle maatschappelijke participatie een positief effect hebben op de mentale gezondheid. Met adequate begeleiding en investering in interventies voor chronisch zieken kan eraan worden bijgedragen dat hun maatschappelijke positie wordt verstevigd en hun kwaliteiten niet verloren gaan.

Focus op de mogelijkheden én respecteer de beperkingen”. Myrtha

Vergoeding

De behandeling bij MyAdi wordt niet vergoed door de basisverzekering. Vanuit de aanvullende verzekering zijn er soms vergoedingsmogelijkheden. Informeer bij jouw zorgverzekeraar of dit bij jou het geval is.

In het geval van verzuim kun je vragen aan je werkgever om een bijdrage in de vergoeding van het behandeltraject. Ben je zelfstandige of heb je een uitkering lopen via het UWV? Dan is vergoeding vaak ook mogelijk via de uitkeringsinstantie of de AOV.

Meer dan een ziekte!

Het Myrtha Adriaan Instituut, kortweg MyAdi, biedt maatwerkbegeleiding en educatie bij leven met chronische klachten. De klachten zijn veroorzaakt door een ongeval of ziekte.

Ik ben aangesloten bij:

Diagnostiek, psychologische- en arbeid gerelateerde zorg bij Letsel, Verzuim en Chronische aandoeningen

© All rights reserved | Webdesign door Koster-media