Missie: het welzijn en de maatschappelijke participatie van chronisch zieken bevorderen.

Naar schatting van de Sociaal Economische Raad hebben ongeveer 2 miljoen Nederlanders een chronische aandoening. Van deze groep omschrijft een groot deel de kwaliteit van leven als onvoldoende. Mensen met een chronische aandoening ervaren vooral problemen met het verrichten van werk en dagelijkse bezigheden en voelen zich minder vitaal en sneller uitgeput. Maatschappelijke problemen zoals het moeten stoppen met werken, financiële problemen, stoppen met hobby’s en problemen met verzekeringen kunnen bijdragen aan een verminderd psychisch welbevinden.

Visie: Werk kan bijdragen aan de kwaliteit van leven.

Zinvol bezig zijn draagt bij aan de kwaliteit van leven. Werk is een belangrijke factor met als voorwaarde dat dit afgestemd wordt op de soms grillige belastbaarheid van de persoon. Voor wie werken niet meer haalbaar is, kan een zinvolle maatschappelijke participatie een positief effect hebben op de mentale gezondheid. Met adequate begeleiding en investering in interventies voor chronisch zieken kan eraan worden bijgedragen dat hun maatschappelijke positie wordt verstevigd en hun kwaliteiten niet verloren gaan.

Focus op de mogelijkheden én respecteer de beperkingen”. Myrtha