Diensten

De dienstverlening van MyAdi kent twee disciplines. Enerzijds is er de dienstverlening gericht op de persoon die klachten ervaart en anderzijds de ondersteuning gericht op het systeem daaromheen.

MyAdi biedt in hoofdlijnen de volgende ondersteuning aan:

Psychologische zorg en coaching aan de chronisch zieke

  • Individuele diagnostiek voor inzicht in (psychische) beperkingen, interesses, kwaliteiten, valkuilen en/of intellectuele capaciteiten.
  • Psychologische zorg bij de gevolgen van letselschade
  • Psychologische zorg en individuele coaching bij psychische klachten als gevolg van een chronische medische aandoening.
  • Psychologische zorg bij somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK)
  • Traumabehandeling met EMDR.
  • Psychologische interventies bij re-integratie en arbeidsproblematiek.

    De psychologische zorg leidt tot verbeterde omgang met de klachten en verminderde belastbaarheid, duidelijkheid met betrekking tot het arbeidsperspectief en een verhoogde kwaliteit van leven.

Training en coaching aan professionals en naasten van de chronisch zieke

  • Voorlichting/ training aan psychologen, praktijkondersteuners, HR professionals, casemanagers, arbeidsdeskundigen en Arbo-professionals. De training leidt vaak tot meer begrip voor de situatie en het proces van de zieke, meer voldoening in het werken met deze doelgroep en concrete handvatten om met energieverlies en het gevoel van machteloosheid om te gaan.

Veel voorkomende thema’s in de behandeling en coaching zijn: acceptatie en rouw, zingeving, angst, overbelasting, somberheid, onzekerheid, relatieproblemen, opvoeding, belastbaarheid, vermoeidheid, onbegrip, machteloosheid, stressklachten, cognitieve klachten, stemmingsklachten en slapeloosheid. Er kan ook sprake zijn van PTSS, waarvoor behandeling met EMDR geïndiceerd is. In de gesprekken maak ik ruimte voor de emotionele verwerking van de situatie.

*De psychologische zorg komt niet in de plaats van de medische behandeling.

MyAdi werkt ziekte-overstijgend, doelgericht en zorgt voor heldere afstemming tussen alle betrokken partijen. De zorg is gericht op zowel de zieke medewerker als de naaste omgeving. Een succesvolle terugkeer en maatschappelijke participatie realiseer je namelijk samen.