Myrtha Adriaan, 1984,, psycholoog

Ik ben een wereldverbeteraar!

Als kind was ik al bezig met het welzijn van mens en dier. Straathonden nam ik mee naar huis, knapte ze op en zorgde daarna voor een nieuw thuis; kinderen zonder vrienden daar raakte ik mee bevriend. Het leed van anderen grijpt mij heel erg aan en ik ben altijd op zoek naar een manier om hun wereld gewoon een beetje mooier te maken.

“Ik ben altijd op zoek naar een manier om hun wereld gewoon een beetje mooier te maken.

De keuze voor de studie Psychologie was niet zo moeilijk. Wat mensen beweegt vind ik fascinerend en het verveelt nooit om een kijkje te nemen in de menselijke psyche. De manier waarop wij omgaan met onze gedachten, emoties én lichamelijke sensaties en de wijze waarop het van invloed is op ons welzijn en dagelijks functioneren is boeiend. Ik houd van mensen en hun verhalen en heb een onbedwingbare behoefte om ze in hun kracht te zetten en te helpen in het benutten van hun ware potentie.

Overtuigd van de positieve effecten van werk op de kwaliteit van leven, specialiseerde ik mij in de psychologie van arbeid en gezondheid. In mijn afstudeeronderzoek stonden de psychische kosten van werkloosheid centraal.

In de afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt aan het verbeteren van het welzijn van vastgelopen en/of uitgevallen medewerkers. Sinds 2017 is mijn affiniteit meer verschoven naar de chronisch zieke mens. Mijn persoonlijke ervaring met een chronische aandoening is een belangrijke drijfveer en inspiratiebron hiervoor. Meer hierover is te lezen op: https://www.plusvws.nl/documenten/interviews/2019/06/11/ik-laat-me-niet-kisten

Waarom MyAdi ?

Ik kijk met een positief en tevreden gevoel naar de zorg in Nederland. Dankzij innovatie genezen steeds meer mensen van bijvoorbeeld ziekten als kanker en leven we gemiddeld langer. Ondanks deze goede zorg is er helaas een grote groep mensen die niet geneest, maar wel langer leeft mét een aandoening die chronisch is. Het viel mij op dat er in de zorg voor met name deze groep nog ruimte is voor verbetering en ik wilde daaraan bijdragen.

De medische en arbeidsgerelateerde zorg voor chronisch zieken is nog te weinig gericht op alle aspecten van het leven. De gegeven adviezen zijn vrij algemeen van aard en te weinig toegespitst op de persoonlijke situatie van de zieke persoon. Het viel mij op dat deskundigen wel vertellen wat er moet gebeuren, maar onvoldoende hoe dat te realiseren. Verder viel het mij in de praktijk, maar ook in de diverse onderzoeken die ik heb bestudeerd op dat personen met uiteenlopende ziektebeelden tegen vergelijkbare (psychosociale) problemen aanlopen. Er is dus behoefte aan een ziekte-overstijgende benadering.

In het Myrtha Adriaan Instituut komen mijn professionele ervaring als arbeid- en gezondheidspsycholoog en patiënt-zijn samen. Ik weet als geen ander met welke uitdagingen je geconfronteerd wordt bij een kwetsbare gezondheid en koppel deze persoonlijke ervaring aan het optimaliseren van mijn professionele kijk.

Mijn streven met MyAdi om mensen met een kwetsbare gezondheid ook “gewoon” mee te laten doen. Naast de ervaren beperkingen zijn er ook ambities, talenten en vaardigheden die niet verloren mogen gaan. Hoewel een chronische aandoening voor dagelijkse uitdagingen zorgt, is er vaak meer mogelijk dan gedacht. Daarnaast wil ik het taboe op chronisch ziek zijn doorbreken én scholing bieden aan personen direct betrokken bij de zieke.

In de behandeling en begeleiding worden alle levensdomeinen van de persoon meegenomen. Je bent meer dan je klacht en niet alleen op de wereld. De omgeving is ook van invloed op het welzijn en het dagelijks functioneren.

Aan jou de vraag: wat zou je meer met je leven willen doen?

Opleidingen en kwalificaties:

  • Master Arbeids- en Organisatiepsychologie, inclusief aantekening arbeid en gezondheid
  • Aantekening psychodiagnostiek
  • Specialisatie Addiction Coach
  • EMDR-therapie
  • Acceptance and Commitment therapy
  • Oplossingsgerichte coaching
  • Interventies bij arbeids- en gezondheidsproblematiek

Ik heb ervaring in het behandelen van psychische klachten die vaak voorkomen bij letsel, chronische pijn, ziekte en verzuim. Thema’s die in het behandeltraject vaak aan bod komen zijn angst, trauma, somberheid, machteloosheid, spanningsklachten, cognitieve klachten, slaapproblemen, onbegrip, schuldgevoel, medisch onvoldoende verklaarbare (pijn)klachten, rouw en verlies. Maar ook arbeidsvraagstukken en sociale problemen.

Mijn aanpak is kortdurend, oplossingsgericht en pragmatisch. Mijn coachingsstijl is het best te omschrijven als empathisch- confronterend. Empathisch, omdat ik meeleef en ruimte maak voor het proces dat de ander doorloopt. Confronterend, omdat ik mensen niet alleen vertel wat ze willen horen, maar ook wat ze nodig hebben om vooruit te komen.

Door regelmatige bijscholing en intervisie houd ik mijn professionaliteit op peil. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen en geregistreerd onder nummer 215496. Dit houdt in dat ik handel volgens de beroepscode van dit instituut.

Wil je meer weten over mijn professionele achtergrond? Kijk eens op mijn Linkedinprofiel: https://www.linkedin.com/in/myrthaadriaan/ en neem bij vragen contact op.