Diagnostiek, psychologische- en arbeidsgerelateerde zorg bij Letsel, Verzuim en Chronische aandoeningen

Het krijgen van een aandoening met een chronisch karakter is vergelijkbaar met een ingrijpende levensgebeurtenis. Eigenlijk is het voor niemand volledig te accepteren.

Leven met een chronische aandoening vereist aanpassingen op gedragsmatig, fysiek, psychisch, relationeel en sociaal maatschappelijk gebied. Gelukkig kan een chronische zieke bij het medisch personeel in het ziekenhuis terecht. Ook de huisarts, praktijkondersteuner of patiëntenvereniging bieden in veel voorkomende gevallen een luisterend oor. Desondanks kan er behoefte zijn aan mentale ondersteuning bij het normaliseren van het leven. De echte uitdaging begint namelijk wanneer de chronisch zieke terug wilt keren in het “normale leven”.

Er bestaat geen standaard handleiding voor het omgaan met een chronische aandoening. Naast het verwerken van de diagnose en het aanvaarden van de beperkingen die daarbij horen, is het van belang om te kijken naar mogelijkheden en het wegnemen van knelpunten. De meeste mensen weten wel wat ze willen, maar niet hoe ze dat kunnen realiseren.

Voor wie?

Het Myrtha Adriaan Instituut, kortweg MyAdi, biedt maatwerkbegeleiding en educatie bij leven met chronische klachten. De klachten zijn veroorzaakt door een ongeval of ziekte.

De dienstverlening is gericht op personen met een niet-aangeboren aandoening in de leeftijd van 18 tot 65 jaar.

MyAdi werkt voor werknemers, werkgevers, verzekeraars en zelfstandig ondernemers.

In de behandeltrajecten wordt de focus gelegd op het ontdekken wat er nodig is om een waardevol leven te creëren ondanks het ervaren van beperkingen. Een belangrijke aandachtspunt is het behouden en/of hervatten van werk. Zinvol bezig zijn kan bijdragen aan het welzijn en de kwaliteit van leven.

Werk is een belangrijke factor met als voorwaarde dat dit afgestemd wordt op de soms grillige belastbaarheid van de chronisch zieke. Voor wie werk echter niet (meer) haalbaar is, wordt gekeken naar een andere zinvolle invulling van het leven (i.e. vrijwilligerswerk, mantelzorg of oppakken van een hobby). Daarnaast is er aandacht voor een gezonde leefstijl, met ruimte voor voeding en bewegingsadviezen.

De aanpak is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten, best practices en common sense. De benadering is individueel, persoonsgericht, op maat gemaakt én doelgericht.

MyAdi werkt ziekte- overstijgend, wat inhoudt dat een ieder met een chronische aandoening zich voor begeleiding kan aanmelden. Een belangrijke voorwaarde voor aanmelding is de wens om iets te veranderen aan de huidige situatie: hetzij thuis, hetzij op het werk of op sociaal emotioneel vlak.

Voordelen van MyAdi

  • Snel op afspraak (er kan sprake zijn van een korte wachtlijst)
  • Geen verwijsbrief nodig
  • (Online) behandelingen buiten reguliere kantoortijden mogelijk
  • Combinatie van face to face en online behandeling en coaching mogelijk
  • Ziekte- overstijgende aanpak
  • Kortdurend en efficiënt
  • Aandacht voor alle levensdomeinen
  • Focus op psychisch welzijn én maatschappelijke participatie

*MyAdi is minder geschikt voor terminaal zieken. Desgewenst kunnen wij verbinding leggen met netwerkpartners op het gebied van geestelijke verzorging.

Neem voor de mogelijkheden contact op via het contactformulier.